Kansarmoede-index Kind en Gezin

Aandeel (%) geboorten in een kansarm gezin.

Kansarmoede-index Kind en Gezin: Tabel
Kansarmoede-index Kind en Gezin: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad probeert men de armoede en sociale uitsluiting zoveel mogelijk uit te bannen. Armoede uit zich niet alleen op financieel vlak, maar gaat veelal gepaard met uitsluiting en achterstelling op tal van andere maatschappelijke domeinen zoals tewerkstelling, opleiding, huisvesting en gezondheid. De door Kind en Gezin ontwikkelde kansarmoede-index brengt deze verschillende dimensies van armoede en sociale uitsluiting samen in beeld.

In 2013 vond 1 op de 5 geboorten in de 13 steden plaats in een kansarm gezin. Tussen 2010 en 2013 is dat aandeel duidelijk gestegen. Het aandeel kansarme geboorten ligt bijna dubbel zo hoog in de 13 steden als in het totale Vlaamse Gewest.

Oostende scoort het hoogst, kort gevolgd door Antwerpen. Brugge, Aalst en Hasselt hebben het laagste aandeel geboorten in kansarme gezinnen.

Voor alle 13 steden samen vond in 2013 13% van de geboorten plaats in een gezin dat zwak scoort op de 3 sociaal-economische criteria en 1% in een gezin dat zwak scoort op alle 6 criteria. Die aandelen liggen telkens bijna dubbel zo hoog als in het gehele Vlaamse Gewest.

Bij de geboorten in gezinnen die zwak scoren op de 3 sociaal-economische criteria kennen Oostende, Antwerpen, Gent en Turnhout de hoogste percentages. Brugge, Hasselt en Aalst scoren het laagst. Het aandeel geboorten in een gezin dat zwak scoort op alle 6 criteria ligt het hoogst in Sint-Niklaas en Leuven en het laagst in Turnhout.

De resultaten van deze indicator worden best samen bekeken met de resultaten van volgende indicatoren: ‘Fiscale inkomens beneden de kritische grens’, ‘Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering’, ‘Personen met overmatige schuldenlast’, ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’, ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’ en ‘Huishoudens met betalingsmoeilijkheden’.