Langdurige werkloosheid

Aantal langdurig niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) en het aandeel langdurig niet-werkende werkzoekenden tegenover het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden (≥ 18 jaar).

Langdurige werkloosheid: Tabel
Langdurige werkloosheid: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad vertrekt het arbeidsmarktbeleid vanuit de vraag naar arbeidskrachten. Initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden weg te nemen vullen dit aanbod aan, zodat geen enkele bevolkingsgroep wordt uitgesloten. Ondernemingen en overheid werken actief samen om alle lagen van de stedelijke arbeidsreserve te integreren op de arbeidsmarkt.

Een daling van de langdurige werkloosheid wordt als gunstig beschouwd; langdurig werkzoekenden zijn moeilijker plaatsbaar dan werkzoekenden die minder dan 1 jaar zonder job zitten.

Antwerpen, Gent en Turnhout kennen in 2013 het hoogste aandeel langdurig werkzoekenden. In deze steden zijn circa 45% van de niet-werkende werkzoekenden meer dan een jaar op zoek naar een baan. In Leuven ligt het percentage langdurig werkzoekenden het laagst (35,9%). De overige steden bevinden zich daar tussenin. De hoogste aantallen werkzoekenden die langer dan een jaar op zoek zijn naar een job zijn terug te vinden in de grootsteden Antwerpen en Gent.

Een groot deel van de langdurig werkzoekenden is laaggeschoold; dit is nog meer het geval bij mannen dan bij vrouwen. In 2013 zijn 58,5% van de mannelijk langdurig werkzoekenden laaggeschoold in de 13 steden samen, bij de vrouwen zijn er dat 51,1%. In Genk, Sint-Niklaas en Aalst zijn ongeveer 65% van de mannen die langdurig werkzoekend zijn laaggeschoold. In Aalst en Genk zijn haast 60% van de vrouwelijk langdurig NWWZ laaggeschoold. Doorgaans vormen de hooggeschoolden een minderheid binnen de groep van langdurig werkzoekenden. In zowat alle centrum- en grootsteden, op enkele uitzonderingen na, is het aandeel vrouwelijk langdurig werkzoekenden met een hoger diploma groter dan het aandeel mannelijk langdurig werkzoekenden met een hooggeschoold studieniveau.

In vergelijking met 2009 nam het aantal langdurig werkzoekenden in 2013 toe met 23,2% in de totaliteit van de 13 steden. De sterkste groeicijfers zijn voor rekening van Sint-Niklaas (34,3%) en Antwerpen (33,4%); de laagste komen op conto van Hasselt (11,4%) en Aalst (11,6%).

Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren die bijkomende informatie geven over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, zoals ’Netto-jobcreatie‘, ‘Spanningsratio‘, ’Jobratio‘, ’Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst‘, ’Werkloosheid van laaggeschoolden‘, enzovoort.