Lokale dienstencentra in de wijk

Aandeel (%) inwoners dat woont binnen 1.500m loopafstand van een lokaal dienstencentrum.

Lokale dienstencentra in de wijk: Tabel
Lokale dienstencentra in de wijk: Grafiek
Toelichting

De indicator over de lokale dienstencentra in de wijk zegt vooral iets over de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving in de stad. In een leefbare en duurzame stad wordt deze woon- en leefomgeving uitgebouwd, rekening houdend met de behoeften van wijkbewoners en wijkgebruikers. In een leefbare en duurzame stad zijn zorgvoorzieningen toegankelijk, makkelijk bereikbaar en voor iedereen financieel haalbaar. Ze zijn ook ingebed in de stad en het stadsleven. Iedereen kan ook beroep doen op de meest volwaardige zorg die afgestemd is op zijn/haar behoeften.

In 2014 schommelt het aandeel inwoners dat binnen 1.500m loopafstand van een lokaal dienstencentrum woont zeer sterk tussen de centrumsteden. In Antwerpen en Oostende woont meer dan 93% van de inwoners in de nabijheid van deze voorziening. In Hasselt, Sint-Niklaas, Aalst en Roeselare kennen ze de laagste aandelen die zich tussen 20% en 35% bevinden. In de overige centrumsteden schommelen de aandelen tussen 51% en 66%.

Sinds 2007 kent het aandeel inwoners dat in de nabijheid van een lokaal dienstencentrum woont in de meeste steden een relatief stabiel verloop. Enkel in Turnhout, Leuven, Genk en Oostende is het aandeel sterk gestegen. Ten opzichte van 2011 is het aandeel in Oostende (+9 pp.) en Antwerpen (+6,2 pp.) gestegen en dat in Genk (-17,9 pp.), Hasselt (-6,1 pp.) en Brugge (-3,7 pp.) afgenomen.

Deze indicator wordt het best samen gelezen met ‘Regionale spreiding van lokale dienstencentra’ en ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.