Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Aandeel (%) van werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet in verhouding tot het totaal aantal loontrekkenden (15-64 jaar) in de stad.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: Tabel
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: Grafiek
Toelichting

Steden stimuleren een aanbod aan voorzieningen die zorgen voor een evenwichtige woon-werkbalans met onder andere een goede bereikbaarheid van stedelijke locaties te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. De indicator over loopbaanonderbreking en tijdskrediet geeft een indicatie van de mate waarin werknemers (kunnen) kiezen voor een aangepaste arbeidsvorm, en zo de mogelijkheid hebben om leven en werken beter op elkaar af te stemmen. Deeltijds werken wordt in een omgeving van meer twee­verdieners en éénoudergezinnen gezien als één van de meest toegepaste mogelijkheden om te komen tot een goede privé-werkbalans. Toch moet worden opgemerkt dat deeltijds werken niet altijd voor alle werknemers een vrijwillige keuze is. Deze indicator heeft eerder het karakter van een contextindicator en geeft een partieel zicht op mogelijke initiatieven om te komen tot een evenwicht in de leef- en werkbalans.

Het aandeel werknemers in verhouding tot het totaal aantal loontrekkenden dat volledige loopbaanonderbreking of volledig tijdskrediet neemt, ligt vrij laag in alle steden en komt haast overal op minder dan 0,5% in 2012. In Genk (0,55%) ligt het aandeel het hoogst, in Kortrijk (0,28%) het laagst.

In vergelijking met 2006 is het aandeel werknemers met een volledige onderbreking van de loopbaan of tijdskrediet in alle groot- en centrumsteden gedaald.

Er zijn wel meer werknemers, in verhouding tot de loontrekkende werkenden, die gedeeltelijke loopbaanonderbreking of gedeeltelijk tijdskrediet opnemen. In 2012 nemen in de 13 steden samen gemiddeld 5,5% loontrekkenden een gedeeltelijke loopbaanonderbreking of tijdskrediet op. In Brugge (7,2%) wonen er het meeste werknemers met verminderde prestaties en in Antwerpen (4,7%) het minst.

In vergelijking met 2006 onderbreken de werk­nemers in alle steden in 2012 meer hun loopbaan gedeeltelijk of verminderen hun arbeidsprestaties via tijdskrediet. Vrouwen onderbreken meer dan mannen hun loopbaan gedeeltelijk. In 2012 zijn er in de 13 steden ruim 7,5% vrouwen tegen circa 3,6% mannen in gedeeltelijke loopbaanonderbreking of tijdskrediet. In Brugge zijn er meer dan 10% vrouwen met een loopbaan die deeltijds is onderbroken of die gedeeltelijk tijdskrediet nemen.

Deze indicator bekijkt met best samen met ‘Deeltijds werken’, ‘Voorschoolse kinderopvang in de wijk’ en ’Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt‘.