Mantelzorg

Aandeel (%) van de inwoners dat mantelzorg biedt.

Mantelzorg: Tabel
Mantelzorg: Grafiek
Toelichting

De mate waarin mensen zorgen voor elkaar zegt veel over de sociale cohesie en de kwaliteit van het zorgsysteem. In een leefbare en duurzame stad is het zorgsysteem aangepast aan de diversiteit van doelgroepen, grijpt het zo weinig mogelijk in, sluit het zoveel mogelijk aan op de vertrouwde leefomgeving en krijgen mantelzorgers voldoende actieve ondersteuning.

Gemiddeld zorgen 17% van de inwoners van de 13 steden wekelijks of dagelijks voor een zorgbehoevend familielid, buur of vriend, 12% vangt wekelijks of dagelijks een kind op en eveneens 12% helpt wekelijks of dagelijks iemand met het huishouden. Op alle drie de deelaspecten scoren vrouwen en lager of midden opgeleiden hoger dan mannen en hoger opgeleiden.

Er is behoorlijk veel verscheidenheid tussen de steden. Zo zijn de aandelen van Gent en Leuven laag en deze van Genk, Sint-Niklaas en Hasselt hoog. Omdat het de eerste keer is dat mantelzorg bevraagd wordt, kunnen we niets zeggen over de evolutie in de tijd.

Kijken we naar de meest intensieve, dagelijkse mantelzorg dan zien we dat bijna 14% van de inwoners van Genk dagelijks zorgt voor een hulpbehoevende, 6% dagelijks op kinderen past en nog eens 6% anderen dagelijks helpt bij het huishouden. Deze aandelen zijn het hoogst in Genk, maar ook in de andere steden zorgen en helpen heel wat inwoners dagelijks voor anderen.

Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren over zorg en opvang zoals ‘Residentiële ouderenzorg’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt’, ‘Lokale dienstencentra in de wijk’, ‘Voorschoolse kinderopvang’, ‘Voorschoolse kinderopvang in de buurt’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt’.