Migratiesaldo naar leeftijd

Het verschil tussen de inwijking en uitwijking van jonge gezinnen (0-9 jaar en 30-39 jaar) en jongvolwassenen (20-29 jaar) per 1.000 inwoners.

Migratiesaldo naar leeftijd: Tabel
Migratiesaldo naar leeftijd: Grafiek
Toelichting

Het migratiesaldo geeft een eerste indicatie van de aantrekkingskracht van een stad om er te gaan of te blijven wonen. Een gezonde en aangename leefomgeving, een verscheidenheid aan aantrekkelijke woningen, een divers cultureel en recreatief aanbod, een kwalitatief aanbod aan onderwijs op maat van elke jongere, hoger gekwalificeerde banen en diversiteit op de arbeidsmarkt, een breed sociaal leven en een open en communicatief bestuur: al deze factoren spelen een rol in de leefbaarheid van een stad of regio en voor een goed gevoel bij haar inwoners.

Het migratiesaldo van jonge gezinnen is in de periode 2011-2013 in 8 van de 13 steden positief. Dit wil zeggen dat er meer jonge gezinnen in de stad komen wonen dan dat er vertrekken. Het migratiesaldo is het meest positief in Aalst (+12‰). In Antwerpen, Mechelen, Gent en Leuven is het migratiesaldo van jonge gezinnen negatief. Er vertrekken meer jonge gezinnen uit de stad dan dat er intrekken. Het migratiesaldo is het meest negatief in Leuven (-44‰) en Gent (-20‰).

In alle steden, met uitzondering van Genk, is het migratiesaldo van jongvolwassenen positief. Er komen meer jongvolwassenen in de stad wonen dan dat er vertrekken. Het migratiesaldo is het meest positief in de universiteitssteden Leuven (74‰) en Gent (57‰).

Terwijl in 2008-2010 in de 13 centrumsteden gemiddeld nog een klein aandeel jonge gezinnen instroomde is dit in 2011-2013 negatief (-6,1‰). Het migratiesaldo van jongvolwassenen is tussen deze periodes centrumsteden licht afgenomen.

Deze indicator leest men best samen met de andere indicatoren uit dit hoofdstuk en meerbepaald met ‘Algemeen migratiesaldo’.