Mijdgedrag op bepaalde plekken in de stad en buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat bepaalde plekken in de stad/wijk mijdt omwille van de risico’s op onveiligheid.

Mijdgedrag op bepaalde plekken in de stad en buurt: Tabel
Mijdgedrag op bepaalde plekken in de stad en buurt: Grafiek
Toelichting

De indicator informeert over de wijze waarop de veiligheid in de stad en buurt ervaren wordt. In een leefbare en duurzame stad probeert men de veiligheid van mensen te verhogen door systematisch een reeks van problemen aan te pakken zoals diefstal, overlast, verstoring van de openbare orde, en dergelijke.

In 2014 mijdt gemiddeld 8,7% van de stedelingen bepaalde plekken in de buurt en 16,5% bepaalde plekken in de stad omwille van risico’s op onveiligheid.

Op het buurtniveau is in Gent, Antwerpen, Turnhout en Oostende het aandeel inwoners dat bepaalde plekken mijdt groter dan 10%. In Brugge is dit aandeel het kleinst met 3,1%. Op het stadsniveau ligt het aandeel inwoners dat bepaalde plekken mijdt traditioneel hoger. In Turnhout, Oostende en Antwerpen is dit meer dan 20% van de bevolking. In Brugge, Leuven en Hasselt is dit minder dan 10%.

Ten opzichte van 2011 is het mijdgedrag voor het totaal van de 13 centrumsteden zowel in de buurt als in de stad stabiel gebleven. In Aalst, Genk, Hasselt, Leuven, Roeselare en Turnhout is het mijdgedrag in de stad gestegen, met de grootste stijging in Turnhout en Hasselt. In Antwerpen is het mijdgedrag in zowel de buurt als de stad afgenomen.

Op zowel buurt- als stadsniveau geeft een groter aandeel vrouwen en lager opgeleiden aan bepaalde plekken te mijden dan mannen en hoger opgeleiden. Leeftijd blijkt geen rol te spelen.

De indicator wordt het best samen gelezen met ‘Algemeen onveiligheidsgevoel’ en ‘Buurtproblemen: lastig gevallen worden op straat’.