Milieubewust handelen

Aandeel (%) inwoners dat minstens wekelijks met de fiets of te voet gaat voor korte afstanden, aandeel (%) inwoners dat minstens wekelijks biologische producten koopt of groenten of fruit eet dat lokaal gekweekt wordt en aandeel (%) inwoners dat nooit chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt (voor ongedierte of onkruid).

Milieubewust handelen: Tabel
Milieubewust handelen: Grafiek
Toelichting

Een stad kan pas duurzaam zijn als haar inwoners een milieubewustzijn ontwikkelen en daar naar handelen. De ecologische draagkracht is eindig en er moet dan ook zuinig omgesprongen worden met water, energie, grondstoffen, ruimte… Inwoners worden gestimuleerd om in en rond hun woning milieuvriendelijk te handelen en hun woning energiezuinig in te richten.

Gemiddeld genomen verplaatst 76% van de inwoners zich minstens wekelijks met de fiets of te voet voor korte afstanden. In Antwerpen, Leuven, Oostende en Turnhout is dit aandeel groter dan 80%. In Genk is dit aandeel het laagst met 58%. Vooral de jongste leeftijdsgroep en hoger opgeleiden verplaatsen zich vaker met de fiets en te voet voor korte afstanden. In Antwerpen verplaatst meer dan de helft van de inwoners zich dagelijks te voet of met de fiets voor korte afstanden. In Genk is dat maar 28% van de inwoners.

Gemiddeld genomen koopt 31% van de inwoners minstens wekelijks biologische producten of fruit of groenten die lokaal gekweekt zijn. In Leuven en Sint-Niklaas ligt de aankoop van biologische producten of lokaal gekweekt voedsel het hoogst. In Kortrijk en Oostende ligt dit een stuk lager. De jongste leeftijdsgroep koopt meer bioproducten en lokaal gekweekt voedsel dan de oudste leeftijdsgroep. Ook gezinnen met kinderen en hoog opgeleiden doen dit meer dan gezinnen zonder kinderen en laag opgeleiden. Niet-Belgen kopen meer bioproducten en lokaal gekweekt voedsel dan Belgen.

Gemiddeld genomen gebruikt 52% van de inwoners nooit chemische bestrijdingsmiddelen. De oudste leeftijdscategorie gebruikt bestrijdingsmiddelen frequenter dan de jongere inwoners. Vrouwen en laag opgeleiden verbannen bestrijdingsmiddelen meer dan respectievelijk mannen en hoog opgeleiden. Gezinnen met kinderen maken er meer gebruik van dan gezinnen zonder kinderen.

Deze indicator kan gelezen worden samen met onder andere ‘Energieverbruik van huishoudens’.