Milieuvriendelijkheid van het wagenpark

Verdeling van het aantal personenwagens in het bezit van particulieren naar ecoscore en CO2-uitstoot.

Milieuvriendelijkheid van het wagenpark: Tabel
Milieuvriendelijkheid van het wagenpark: Grafiek
Toelichting

De indicator over de milieuvriendelijkheid van het wagenpark is relevant voor het bestrijden van milieuhinder afkomstig van het autoverkeer. In een leefbare en duurzame stad wordt het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen en brandstoffen gepromoot. Dit komt de kwaliteit van het stedelijke leefmilieu en de gezondheid van de inwoners en de stadsgebruikers ten goede.

De ecoscore en de CO2-uitstoot van het totale personenwagenpark zijn verbeterd tussen 2008 en 2013.

Het aandeel milieuvriendelijke wagens (ecoscore > 70) varieerde in 2008 tussen 0,5% (Turnhout) en 1% (Aalst en Oostende). In 2013 varieerde dit aandeel al tussen 3,8% (Antwerpen) en 6,2% (Oostende). Bij de nieuwe inschrijvingen ligt het aandeel milieuvriendelijke wagens veel hoger. In 2013 varieerde dit van 20,3% in Roeselare tot 28,9% in Leuven. Voor de 13 steden samen was er tussen 2010 en 2013 een verdubbeling van het aandeel nieuw ingeschreven milieuvriendelijke wagens. De meest voorkomende CO2-klasse in het totale wagenpark in 2013 is de klasse van 136-160 g/km. In 2008 was dit nog de klasse 161-185 g/km. Het aandeel nieuw-ingeschreven voertuigen met een uitstoot kleiner dan 106 g/km varieerde in 2013 tussen 14,1 (Turnhout) en 22,1% (Genk). Dit aandeel is bijna overal gezakt ten opzichte van 2010 wegens aanpassingen aan de fiscaliteit. Vooral de klasse 96-105 g/km werd ten tijde van de ecopremie kunstmatig opgekrikt.

De indicator kan gelezen worden samen met ‘Autodelen’, ‘Milieubewust handelen’ en ‘Duurzaamheid van de woning’.