OKI-index

De onderwijskansarmoede-indicator (OKI) voor het gewoon lager onderwijs is het aantal leerlingenkenmerken (er zijn er in totaal 4) waarop de leerlingen lager onderwijs aantikken, gedeeld door het totaalaantal leerlingen lager onderwijs (naar woonplaats van de leerlingen).

OKI-index: Tabel
OKI-index: Grafiek
Toelichting

In de 13 steden bedraagt de OKI 1,48 in het schooljaar 2012-2013, dat is bijna dubbel zo hoog als in het Vlaamse Gewest (0,78).

Tussen de 13 steden varieert de OKI van 0,55 (Brugge) tot 2,09 (Antwerpen). Ook in Mechelen, Gent en Genk ligt de OKI hoog, terwijl hij in Roeselare laag ligt.

Alhoewel de cijfers betrekking hebben op een korte periode, lijken ze voorzichtig te stijgen. In Brugge, Genk en Leuven dalen de cijfers licht.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Kansarmoede-index Kind en Gezin’, ‘Kinderen in een gezin zonder betaald werk’, Ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs’ en ‘Tevredenheid over voorzieningen voor opvang armen/vreemdelingen/werklozen’.

Deze indicator wordt ook opgenomen in de katern ‘Gezinnen in de stad’.