Open jeugdruimte in de wijk

Aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat woont binnen 1.000m loopafstand van open jeugdruimte.

Open jeugdruimte in de wijk: tabel
Open jeugdruimte in de wijk: grafiek
Toelichting

De open jeugdruimte in de wijk zegt vooral iets over de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving in de stad. In een leefbare en duurzame stad wordt deze woon- en leefomgeving uitgebouwd rekening houdende met de behoeften van wijkbewoners en wijkgebruikers. De verschillende voorzieningen in de wijk, op het vlak van jeugdruimte, vervullen verschillende belangrijke functies in de stad: 1) ze dragen bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, 2) ze bevorderen de sociale verwevenheid in de wijk, waardoor de deelname aan het maatschappelijk leven van alle wijkbewoners mogelijk wordt versterkt en 3) ze bevorderen de verwevenheid van functies in de buurt.

In 2014 verschilt het aandeel jongeren dat binnen 1.000m loopafstand van open jeugdruimte woont zeer sterk tussen de centrumsteden. In Turnhout, Gent, Mechelen en Hasselt is dit aandeel zeer groot (>90%). In Oostende (13,9%) en Aalst (26,2%) ligt het aandeel een pak lager. In de overige centrumsteden schommelt het aandeel tussen 75% en 87%.

Ten opzichte van 2011 is er een toename van het aandeel jongeren dat in de nabijheid van open jeugdruimte woont in Aalst (+9,7 procentpunten) en Sint-Niklaas (+7,5 procentpunten).

Deze indicator leest men best samen met de indicatoren ’Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd in de buurt‘, ’Tevredenheid over de buurt‘, ’Tevredenheid over het contact in de buurt‘ en ‘Overdekte jeugdruimte in de wijk’.