Overdekte jeugdruimte in de wijk

Aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont.

Overdekte jeugdruimte in de wijk: Tabel
Overdekte jeugdruimte in de wijk: Grafiek
Toelichting

De loopafstand tot jeugdruimte zegt vooral iets over de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving in de stad. In een leefbare en duurzame stad wordt deze woon- en leefomgeving uitgebouwd rekening houdende met de behoeften van wijkbewoners en wijkgebruikers. De verschillende voorzieningen in de wijk, op het vlak van jeugdruimte, vervullen verschillende belangrijke functies in de stad: 1) ze dragen bij aan de kwaliteit van de woon- en leef­omgeving, 2) ze bevorderen de sociale verwevenheid in de wijk, waardoor de deelname aan het maatschappelijk leven van alle wijkbewoners mogelijk wordt versterkt en 3) ze bevorderen de verwevenheid van functies in de buurt.

In 2014 schommelt in 6 van de 13 centrumsteden het aandeel jongeren dat binnen 1.000m loopafstand van overdekte jeugdruimte woont tussen 60% en 80%. In Oostende, Mechelen, Kortrijk, Gent en Turnhout bevindt dit aandeel zich tussen 80% en 90%. In Antwerpen is het aandeel het grootst met 99,2%.

Ten opzichte van 2011 is het aandeel in bijna alle steden gestegen met de grootste toename in Antwerpen en Sint-Niklaas van bijna 5 procentpunten. In Hasselt, Kortrijk en Oostende is het aandeel licht gedaald.

Deze indicator leest men best samen met de indicatoren ’Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd in de buurt’, ’Tevredenheid over de buurt‘, ’Tevredenheid over het contact in de buurt‘ en ‘Open jeugdruimte in de wijk’.