Overlevingsgraad van ondernemingen

Het gaat om het aandeel startende ondernemingen dat na 5 jaar nog actief is. Concreet staan in de teller het aandeel van de ondernemingen dat in jaar T-5 opgericht is en na 1.825 dagen nog steeds actief is en in de noemer alle in jaar T-5 opgerichte ondernemingen.

Overlevingsgraad van ondernemingen: Tabel
Overlevingsgraad van ondernemingen: Grafiek
Toelichting

Een breed en bloeiend ondernemingsweefsel houdt ook verband met ondernemingen die kunnen stand houden na hun opstart. De overlevingsgraad van ondernemingen is met andere woorden een indicator die de economische dynamiek beschrijft.

De overlevingsgraad op vijf jaar bedroeg in 2012 gemiddeld 72,3% in de 13 steden. Leuven en Roeselare presteren het best met overlevingsgraden van 79,4% en 77,4%. De laagste waarden treffen we aan in Mechelen (65,1%), Oostende (65,7%) en Aalst (65,8%). De indicator noteert hoger in het Vlaamse Gewest (74,7%) dan in de 13 steden.

In 2007 lag de gemiddelde overlevingsgraad in de 13 steden het hoogst (76,2%). Het verschil met het Vlaamse Gewest was toen veel geringer. Nadien was er een afname tot 69,7% in 2010. Dit ging hand in hand met de verslechterende economische situatie. In 2011 veerde de indicator opnieuw op. De waarde voor 2012 is slechts licht lager dan die voor 2011. In 2007 noteerde de indicator in drie steden (licht) hoger dan 80%: Roeselare, Kortrijk en Hasselt. Anno 2012 konden de twee laatstgenoemde steden deze toppositie niet behouden.

De overlevingsgraad van ondernemingen wordt best samen gelezen met volgende indicatoren: ‘Netto-groei van ondernemingen’, ‘Economische specialisatie’, ‘Geproduceerde welvaart’ en ‘Jobratio’.