Participatie in het verenigingsleven

Aandeel (%) van de inwoners dat actief lid of bestuurslid is van één of meerdere verenigingen.

Participatie in het verenigingsleven: Tabel
Participatie in het verenigingsleven: Grafiek
Toelichting

Een bloeiend en rijk verenigingsleven is op verschillende vlakken een meerwaarde voor de stad. Het betekent niet alleen een divers aanbod aan bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten, maar het heeft een minstens even groot sociaal belang (contacten, identiteit, maatschappelijke participatie).

In 2014 zijn in de 13 steden bijna 4 op de 10 inwoners of actief lid of bestuurslid van een of meerdere verenigingen.

Leuven, Hasselt en Mechelen laten de hoogste participatiescores optekenen. In Genk, Antwerpen en Oostende ligt de participatie het laagst. Heel grote verschillen zijn er niet tussen de steden.

Ook naar het aantal verenigingen waarvan men lid is, zijn er geen grote verschillen tussen de steden. Het aandeel inwoners dat van meer dan één vereniging lid is, ligt in alle steden tussen de 10 en 15%.

Mannen, jongeren, hoogopgeleiden, personen met inwonende kinderen en personen met de Belgische nationaliteit zijn vaker lid van een vereniging. Al bij al ligt de deelname aan het verenigingsleven bij alle bevolkingsgroepen op een behoorlijk niveau en blijven de verschillen beperkt.

De indicator kan men lezen samen met andere indicatoren omtrent de bevordering van het verenigingsleven zoals ‘Sportparticipatie’ en ‘Deelname aan buurtactiviteiten’.