Personen met overmatige schuldenlast

Aantal personen van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast.

Personen met overmatige schuldenlast: Tabel
Personen met overmatige schuldenlast: Grafiek
Toelichting

De indicator geeft een aanduiding van mogelijke financiële armoede in het huishouden. In een leefbare en duurzame stad heeft men aandacht voor sociale rechtvaardigheid en wordt ernaar gestreefd de armoede zoveel als mogelijk uit te bannen.

Eind 2013 staat 3,5% van de volwassen inwoners van de 13 steden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank geregistreerd met minstens één wanbetaling voor een consumenten- of hypothecair krediet. Dat aandeel is de jongste jaren beperkt gestegen. Het aandeel personen met betalingsachterstand ligt hoger in de 13 steden dan in het totale Vlaamse Gewest, maar duidelijk lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Antwerpen en Oostende scoren relatief gezien het hoogst, kort gevolgd door Genk. Leuven, Brugge, Roeselare, Hasselt en Kortrijk hebben het laagste aandeel personen met betalingsachterstand.

Tussen 2010 en 2013 is het aandeel in de meeste steden licht gestegen. In Kortrijk, Leuven, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas is het aandeel ongeveer constant gebleven.

Als gekeken wordt naar het soort van kredietvorm waarbij het vaakst wanbetalingen voorkomen, dan gaat het in de 13 steden vooral om kredietopeningen (43% van de geregistreerde wanbetalers) en leningen op afbetaling (41%). 8% van de meerderjarige inwoners met overmatige schuldenlast staat geregistreerd met een wanbetaling op een hypothecair krediet, 7% met een wanbetaling op een verkoop op afbetaling. Die verhouding tussen de verschillende kredietvormen komt in alle 13 steden en in het totale Vlaamse Gewest op ongeveer dezelfde manier terug.

Men leest deze indicator best samen met volgende indicatoren: ‘Huishoudens met betalingsmoeilijkheden’, ‘Fiscale inkomens beneden de kritische grens’, ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’ en de ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.