Regionale spreiding van lokale dienstencentra

Spreiding van het aanbod van de lokale dienstencentra in de stad ten opzichte van het aanbod in de stadsrand.

Regionale spreiding van lokale dienstencentra: Tabel
Regionale spreiding van lokale dienstencentra: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is de zorg volledig uitgebouwd (van 1e tot 3e lijn) en gemakkelijk bereikbaar. De indicator over de regionale spreiding van lokale dienstencentra informeert vooral over de kansen van de inwoners om in de directe woonomgeving van de stad en de stadsrand over een lokaal dienstencentrum te beschikken. Het evenwicht tussen de stad en de stadsrand komt in beeld. Door een evenredige spreiding van lokale dienstencentra tussen de stad en de stadsrand worden inwoners niet uitgesloten van deze basisvoorziening.

De verhouding van één op één wijst op een even­­re­dige spreiding van de lokale dienstencentra. Wanneer in een stad meer lokale dienstencentra per inwoners aanwezig zijn dan in de randgemeenten, dan is de waarde groter dan 1. Dit is het geval in 12 steden, enkel in Roeselare is het aanbod per inwoner groter in de randgemeenten. In 4 steden is het aanbod aan lokale dienstencentra per inwoner minstens dubbel zo groot als in de rand. De hoogste waarde vinden we in Genk. Gemiddeld genomen zijn er meer lokale dienstencentra per inwoner aanwezig in de steden dan in de rand. Vergelijkingen in de tijd geven erg grote fluctuaties. Deze zijn te wijten aan het relatief kleine aantal lokale dienstencentra, waardoor snel grote verschillen optreden.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren van zorg en opvang, zoals ‘Lokale dienstencentra in de wijk’, ‘Gezinszorg’, ‘Mantelzorg’, ‘Residentiële ouderenzorg’, ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt’.