Regionale spreiding van residentiële ouderenzorg

Spreiding van het aanbod van de residentiële ouderenzorg in de stad ten opzichte van aanbod in de stadsrand.

Regionale spreiding van residentiële ouderenzorg: Tabel
Regionale spreiding van residentiële ouderenzorg: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is de zorg volledig uitgebouwd (van 1e tot 3e lijn) en gemakkelijk bereikbaar. De indicator over de regionale spreiding van residentiële ouderenzorg informeert vooral over de kansen van de inwoners om in de directe woonomgeving van de stad en de stadsrand over een residentiële ouderenvoorziening te beschikken. Het evenwicht tussen de stad en de stadsrand komt in beeld. Door een evenredige spreiding van residentiële ouderenzorg tussen de stad en de stadsrand worden inwoners niet uitgesloten van deze basisvoorziening.

De verhouding van één op één wijst op een evenredige spreiding van de residentiële ouderenzorg in de stad ten opzichte van de stadsrand. Gemiddeld genomen zijn er iets meer residentiële plaatsen in de steden dan in de stadsrand (spreiding is groter dan 1). De meeste steden situeren zich rond dit gemiddelde. Toch is er een groot verschil tussen Genk en Sint-Niklaas, met een groter aanbod in de stad dan in de stadsrand, en Aalst en Mechelen waar de situatie net omgekeerd is.

In de periode 2005 tot 2014 is er een trend naar een steeds groter aanbod per oudere in de steden in vergelijking met de stadsrand.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren van zorg en opvang, zoals ‘Residentiële ouderenzorg’, ‘Mantelzorg’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt’.