Schoolse vertraging in het lager onderwijs

Aandeel (%) van de leerlingen met schoolse vertraging in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs.

Schoolse vertraging in het lager onderwijs: Tabel
Schoolse vertraging in het lager onderwijs: Grafiek
Toelichting

Schoolse vertraging is een schoolloopbaankenmerk dat wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te voltooien en om een lagere eindkwalificatie en bijgevolg een maatschappelijk zwakkere positie als volwassene te bereiken. Het wijst er op dat onderwijskansen niet gelijk verdeeld zijn over alle lagen van de bevolking.

In een leefbare en duurzame stad biedt het onderwijs, dat voldoende gedifferentieerd en territoriaal uitgebouwd is, gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Scholen kennen en gaan actief aan de slag met de achtergrond van kinderen om problemen die een invloed hebben op de schoolcarrière te detecteren en te remediëren. Dit zorgt er voor dat alle jongeren een kwalificatie behalen, die toegang verleent tot de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs en die de doorstroming naar de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs faciliteert.

In het schooljaar 2013-2014 is in de 13 steden (23,7%) op vlak van schoolse vertraging in het lager onderwijs gemiddeld een hogere waarde vast te stellen dan in het Vlaamse Gewest (16,2%). De grootsteden Antwerpen en Gent kennen globaal hogere waarden dan de meeste centrumsteden. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het cijfer ongeveer gelijk aan dat van de grootsteden.

De schoolse vertraging varieert in de 13 steden tussen 12% (Leuven) en 30% (Antwerpen). In Leuven en Hasselt is ze het laagst. De hoogste waarden zijn te vinden in Antwerpen, Mechelen, Gent en Genk.

Meisjes hebben in de 13 steden, het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest minder schoolse vertraging dan jongens. Alleen in Genk en Kortrijk is het omgekeerde het geval.

Zowel in de 13 steden als in de Vlaamse Gemeenschap is de trend stabiel, al is de schoolse vertraging het afgelopen schooljaar licht gedaald. Antwerpen en Leuven kennen in procentpunten de sterkste daling. In Turnhout is ze sinds 2008-2009 het sterkst gestegen.

Deze indicator leest men best samen met indicatoren als ‘Schoolse vertraging’, ‘Spijbelgedrag in het voltijds secundair onderwijs’, ‘Spijbelgedrag in het deeltijds secundair onderwijs’ en ‘Spijbelgedrag in het lager onderwijs’.