Sociaal woningaanbod

Het aandeel sociale huurwoningen in de stad is de verhouding van het aantal sociale huurwoningen in de stad, ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de stad.

Sociaal woningaanbod: Tabel
Sociaal woningaanbod: Grafiek
Toelichting

In een duurzame en leefbare stad wordt op de stedelijke woonmarkt geen enkele bevolkingsgroep uitgesloten, noch geprivilegieerd. De indicator over het aanbod van sociale huurwoningen informeert over de kansen van de minder begoede bevolkingsgroepen om in de directe woonomgeving over een woningaanbod te beschikken.

De sociale huisvesting is het best uitgebouwd in de grootsteden en Genk. In Genk zijn er bijna 13 sociale woningen per 100 huishoudens, in Gent zijn er 12 sociale woningen en in Antwerpen zijn dit 10 sociale woningen. In de overige centrumsteden is de situatie uiteenlopend. In Mechelen, Oostende, Kortrijk, Leuven, Turnhout, Brugge en Roeselare zijn er in 2014 6 of meer woningen per 100 huishoudens, hetgeen meer is dan het Vlaamse gemiddelde (5,5%). Aalst en Hasselt hebben met een aandeel van respectievelijk 4 en 5 woningen per 100 huishoudens, een cijfer dat onder het Vlaams gemiddelde zit.

Het aantal sociale woningen per 100 huishoudens is zeer stabiel. Sinds 2004 zijn er geen noemenswaardige veranderingen.

Men kan de indicator samen lezen met onder andere ’Betaalbaarheid van het wonen: woonquote‘ en ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’.