Spreiding van sociale huurwoningen

Aandeel (%) sociale huurwoningen in de stad tegenover het aandeel sociale huurwoningen in de stadsrand.

Spreiding van sociale huurwoningen: Tabel
Spreiding van sociale huurwoningen : Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad kent een sociale mix in de stadskern en in de stadsrand. De indicator over de spreiding van sociale huurwoningen informeert over de kansen van de minder begoede bevolkingsgroepen om in de directe woonomgeving over een woningaanbod te beschikken. Door een evenredige spreiding van sociale huurwoningen worden zij niet uitgesloten op de (rand)stedelijke woningmarkt.

Een verhouding van één op één wijst op een optimale spreiding van het aandeel sociale huurwoningen in de stad tegenover de stadsrand. In 2014 heeft Kortrijk (0,99) een één op één verhouding. Is de verhouding kleiner dan 1, dan is het aandeel sociale huurwoningen in de stadsrand hoger dan in de stad. Dit is het geval in Sint-Niklaas (0,73) en Aalst (0,81).

Is de verhouding groter dan 1, dan ligt het aandeel sociale huurwoningen in de stad hoger dan in de stadsrand. Dit geldt voor de overige steden. Zo is het aandeel sociale huurwoningen in Brugge in de stad 2 maal zo hoog als in de stadsrand. In Oostende is dit ongeveer 2,5 maal hoger. Voor Leuven en Genk is dat 3 maal hoger. In Antwerpen is dit het hoogst. Daar ligt het aandeel sociale huurwoningen in de stad 4 maal hoger dan in de stadsrand. Voor Gent is dit 3,6 maal.

Neemt de factor toe dan vermindert de regionale spreiding van de sociale huurmarkt (stad versus stadsrand). Dit wil zeggen dat de sociale huurders meer geconcentreerd in de stad wonen. Deze situatie geldt voor Hasselt en Brugge waar de verhouding tussen 2004 en 2014 heel licht stijgt. Naast Antwerpen kennen ook Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Turnhout een afname van de verhouding tussen 2004 en 2014, wat wijst op een lichte toename van het aandeel sociale huurwoningen in de stadsrand. In Gent, Aalst, Genk, Kortrijk, Sint-Niklaas en Turnhout blijft de verhouding doorheen de tijd ongewijzigd.

Men kan de indicator samen lezen met onder andere ‘Sociaal woningaanbod’, ‘Betaalbaarheid van het wonen: woonquote’.