Subjectieve gezondheid

Aandeel (%) van de inwoners dat de eigen gezondheid als minder goed beschouwt.

Subjectieve gezondheid: Tabel
Subjectieve gezondheid: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad zijn de inwoners gezond. De sociale, economische, fysieke en culturele stedelijke dimensies hebben een zo min mogelijke negatieve impact op de gezondheid van de bewoners.

Gemiddeld 26% van de inwoners van de 13 steden geeft aan over een minder goede gezondheid te beschikken. Vrouwen, de oudere leeftijdscategorieën en de lager en midden opgeleiden ervaren de eigen gezondheid over het algemeen als minder goed dan de mannen, de jongere leeftijden en de hoger opgeleiden. Tussen de 13 steden onderling is heel wat verschil. In Oostende is 1 op 3 inwoners in minder goede gezondheid. In Leuven daarentegen heeft minder dan 1 op 4 een minder goede gezondheid.

Enkel in Kortrijk is er een toename van het aantal personen met een minder goede gezondheid.

Deze indicator is vrij cruciaal voor leefbaarheid en duurzaamheid van zorg en opvang. Gelet op de bekommernissen leest men deze indicator best samen met ’Betaalbaarheid van zorg en opvang‘, ‘Tevredenheid over het aanbod aan huisartsen in de buurt’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen’ en ‘Mantelzorg’.