Tevredenheid over aanbod aan openbaar groen in de stad

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod aan groen in de stad.

Tevredenheid over aanbod aan openbaar groen in de stad: Tabel
Tevredenheid over aanbod aan openbaar groen in de stad: Grafiek
Toelichting

Wanneer bewoners vinden dat er voldoende groen is in hun buurt, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien. Voldoende en kwalitatief groen dat bereikbaar en toegankelijk is, vervult diverse functies voor de inwoners: van ecologische over recreatieve tot cultuurhistorische, educatieve en zuiverende functies.

Gemiddeld genomen is in 2014 bijna 69% van de inwoners tevreden over het aanbod aan groen in de stad; 23% is zeer tevreden, 45% is eerder tevreden.

In alle steden is meer dan de helft van de inwoners tevreden over het aanbod aan groen in de stad. Brugge kent de hoogste tevredenheid, 85% van de inwoners is tevreden. In Genk is dit bijna even veel. Roeselare, Turnhout, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas kennen de laagste tevredenheid.

Een hoge tevredenheid betekent niet dat de bevolking unaniem tevreden is over het aanbod aan groen in de stad. Roeselare kent de grootste ontevredenheid; 24% van de inwoners is er eerder tot zeer ontevreden over het aanbod van groen in de stad. Ook Antwerpen (20%) en Gent (17,7%) kennen een hogere ontevredenheid. Brugge (4,9%) kent de laagste ontevredenheid.

55-plussers zijn meer tevreden over het aanbod aan groen dan de inwoners van andere leeftijdsgroepen in de stad. Mannen en hoog opgeleiden zijn minder tevreden dan vrouwen en lager opgeleiden.

Deze indicator kan men samen lezen met ‘Bereikbaar openbaar buurtgroen’, ‘Groenindruk’ en ‘Toegan­kelijkheid natuur en bos’.