Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt

Aandeel (%) 55-plussers dat tevreden is over de ­activiteiten voor ouderen in de buurt.

Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt: Grafiek
Toelichting

Tevredenheid over de activiteiten voor ouderen in de buurt geeft een aanduiding van de mogelijkheden die ouderen in hun woonomgeving hebben om deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. Een leefbare en duurzame stad heeft een kwaliteitsvol aanbod aan activiteiten, die voor diverse doelgroepen uit de stedelijke bevolking bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

In de 13 steden zijn minder dan 6 op de 10 inwoners ouder dan 55 jaar tevreden over de aanwezige activiteiten voor ouderen. In vergelijking met 2008 en 2011 is dit een daling.

Deze daling vinden we ook terug in een aantal steden. In Hasselt, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout is er een daling van de tevredenheid over de activiteiten voor ouderen ten opzichte van 2008. In Kortrijk en in Turnhout is er een daling ten opzichte van 2011.

Tussen de steden onderling zijn er aanzienlijke verschillen. Zo zijn er in Aalst, Sint-Niklaas en Turnhout maar 4 op de 10 55-plussers tevreden over het aanbod tegenover 7 op de 10 inwoners in Genk en Oostende.

In Aalst, Mechelen, Sint-Niklaas en Turnhout is de groep die het oneens is met de stelling het grootst.

Naar achtergrondkenmerken zijn er weinig significante verschillen omtrent de tevredenheid met activiteiten voor ouderen. Mannen zijn minder tevreden dan vrouwen.

Deze indicator kan samen gelezen worden met de andere indicatoren zoals ‘Tevredenheid over het contact in de buurt‘, ‘Deelname aan buurtactiviteiten’, ’Tevredenheid over de buurt‘ en ’Lokale dienstencentra in de wijk‘.