Tevredenheid over de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over zijn/haar buurt.

Tevredenheid over de buurt: Tabel
Tevredenheid over de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid van inwoners over hun buurt zegt veel over hoe zij de kwaliteit van hun directe woonomgeving zien. (On)Tevredenheid kan verband houden met heel diverse factoren zoals de voorzieningen, het sociaal contact, het onderhoud, de overlast, de veiligheid, aanzien van de buurt, enz. De oorzaken die de score van deze indicator beïnvloeden zijn zowel van economische, sociale, fysiek-ecologische als van institutionele aard.

In 2014 is gemiddeld 75,5% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over de buurt waarin ze wonen. De tevredenheid is met meer dan 80% het grootst in Leuven, Hasselt en Brugge. Het aandeel tevreden inwoners is het kleinst in Antwerpen (70,7%), Turnhout (70,7%), Gent (74,4%) en Aalst (74,4%).

Een hoog globaal tevredenheidspercentage betekent niet dat de bevolking unaniem tevreden is. In 8 van de 13 centrumsteden geeft meer dan 10% van de inwoners aan ontevreden te zijn over de buurt. Dit is het geval in Antwerpen, Aalst, Gent, Genk, Turnhout, Roeselare, Mechelen en Sint-Niklaas. De groep van inwoners die noch tevreden, noch ontevreden is, is beduidend groter in Turnhout (18%) dan in de overige centrumsteden.

Over de 13 centrumsteden heen is de tevredenheid over de buurt licht afgenomen. In Aalst, Brugge, Genk, Leuven, Sint-Niklaas en Turnhout is de tevredenheid significant afgenomen ten opzichte van vorige meting(en).

Eigenaars, Belgen en hoger opgeleiden zijn vaker tevreden dan huurders, niet-Belgen en lager opgeleiden. Geslacht en leeftijd spelen geen effect op de beoordeling van de buurt.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving zoals ‘Tevredenheid over de stad’, ‘Tevredenheid over contact in de buurt’.