Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés, hotels in de stad

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés en hotels in de stad.

Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés, hotels in de stad: Tabel
Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés, hotels in de stad: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés en hotels zegt iets over de attractiviteit van de horeca voor gezinnen met kinderen. Een leefbare stad voorziet een kwaliteitsvol en voldoende divers aanbod op het vlak van horeca en logiesverstrekking (ook voor stadsbezoekers).

In 2014 is gemiddeld 69% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over de kindvriendelijkheid van de restaurants, cafés en hotels. Slechts 8,3% is (zeer) ontevreden over de kindvriendelijkheid van de horeca. In Genk, Hasselt en Leuven zijn ongeveer 3 inwoners op 4 hierover tevreden. In Antwerpen zijn inwoners het minst tevreden (61,5%). Ook het aandeel inwoners dat (zeer) ontevreden is, is er het grootst (11,9%).

Hoogopgeleide inwoners zijn meer tevreden dan lager opgeleiden. De tevredenheid van huishoudens met inwonende kinderen versus huishoudens zonder inwonende kinderen verschilt niet significant.

Deze indicator kan samen gelezen worden met ‘Tevredenheid over het aanbod aan uitgangsgelegenheden, restaurants en eetcafés’ en andere indicatoren met betrekking tot kinderen zoals ‘Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd in de buurt’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren’.