Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is met de staat van de wegen, voet – en fietspaden in zijn/haar buurt.

Tevredenheid over de staat van de wegen, voet-  en fietspaden: Tabel
Tevredenheid over de staat van de wegen, voet-  en fietspaden: Grafiek
Toelichting

De staat van de weginfrastructuur (weg, voet- en fietspad) is van belang voor de veiligheid waarmee men zich kan verplaatsen in het verkeer. Slecht onderhouden infrastructuur verhoogt de kans op ongevallen. Deze indicator is ook van belang voor het bevorderen van de integrale veiligheid. Hij zegt tevens iets over de kwaliteit van de woonomgeving, de kwaliteit van de omgeving en infrastructuur en het verhogen van de toegankelijkheid van vervoersmodi en -infrastructuur.

Gemiddeld iets meer dan 4 op de 10 inwoners zijn tevreden over de staat van de wegen. Tussen de steden onderling zijn er grote verschillen. Turnhout, Antwerpen en Aalst zijn de steden met de laagste tevredenheid. In Hasselt, Genk en Oostende ligt de tevredenheid over de staat van de wegen een pak hoger. In vergelijking met 2011 is de tevredenheid wel significant gestegen. Dat is het geval voor bijna alle steden. Enkel in Gent, Hasselt en Roeselare is het verschil niet significant. In Brugge is er dan weer een significante daling van de tevredenheid over de staat van de wegen.

De staat van de voet- en fietspaden wordt gunstig beoordeeld door 4 op de 10 inwoners. Ook hier zijn er grote verschillen tussen de steden. Turnhout en Aalst hebben het meest ontevreden inwoners. Maar ook in Gent, Sint-Niklaas, Roeselare en Antwerpen ligt de tevredenheid lager dan gemiddeld. In Genk, Hasselt, Oostende, Brugge en Kortrijk wordt de staat van de voet- en fietspaden veel gunstiger beoordeeld. In vergelijking met 2011 zien we slechts bij enkele steden een significante verschuiving. In Aalst, Turnhout en Antwerpen steeg de tevredenheid, terwijl die in Brugge daalde.

Deze indicator ken men samen bekijken met indicatoren zoals ‘Verkeersslachtoffers bij fietsers’, ‘Tevredenheid over de verkeersveiligheid’ en ‘Fietsvriendelijk karakter van de buurt’.