Tevredenheid over de uitstraling van de gebouwen in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat de gebouwen in zijn/haar buurt mooi vindt.

Tevredenheid over de uitstraling van de gebouwen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over de uitstraling van de gebouwen in de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over de uitstraling van de gebouwen in de buurt is voor bewoners medebepalend voor hoe ze de kwaliteit van hun woonomgeving zien. Een hoge tevredenheid schept verbondenheid bij bewoners en is een bron van aantrekkingskracht voor stadsbezoekers en –gebruikers.

In 2014 is gemiddeld 62,3% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over de uitstraling van gebouwen in de buurt. In Brugge (80,9%) is het aandeel tevreden inwoners beduidend groter dan in de overige centrumsteden, gevolgd door Hasselt (71,5%) en Genk (68,7%). Het aandeel tevreden inwoners is het kleinst in Turnhout (54,1%), Antwerpen (54,8%) en Aalst (59,3%).

Het aandeel inwoners dat ontevreden is over de uitstraling van gebouwen in hun buurt schommelt in de meeste steden tussen 10% en 20%, met de grootste aandelen in Antwerpen (19,4%) en Turnhout (18,1%). Enkel in Brugge en Hasselt is dit kleiner dan 10%.

Ten opzichte van vorige metingen is de tevredenheid over de uitstraling van gebouwen over de 13 centrumsteden heen afgenomen. De tevredenheid is in Antwerpen, Genk, Hasselt, Oostende en Turnhout gedaald.

55-plussers en Belgen zijn vaker tevreden over de uitstraling van gebouwen in hun buurt dan jongere inwoners en niet-Belgen. Andere persoonskenmerken spelen geen rol.

Men kan deze indicator het best lezen samen met andere indicatoren zoals ‘Tevredenheid over de uitstraling van de straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad’.