Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten, pleinen, parken, monumenten én gebouwen mooi zijn.

Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad: Tabel
Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad: Grafiek
Toelichting

De architecturale uitstraling van de stad bepaalt mee de kwaliteit van de woonomgeving en de culturele identiteit van de stad. Een hoge tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen schept verbondenheid bij bewoners en is een bron van aantrekkingskracht voor stadsbezoekers en –gebruikers.

In 2014 is gemiddeld 54,3% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad. Het grootste aandeel tevreden inwoners kan worden teruggevonden in Brugge met meer dan 75%. In Genk, Antwerpen, Sint-Niklaas en Roeselare is minder dan de helft van de inwoners tevreden. In Turnhout is dit maar 32,8%.

In de centrumsteden is gemiddeld 82,1% van de inwoners tevreden is over de uitstraling van monumenten, historische gevels en gebouwen, waardoor dit deelaspect bijna in alle steden het hoogste scoort qua tevredenheid. Gemiddeld 76,8% van de inwoners vindt dat de parken mooi zijn aangelegd en tenslotte vindt gemiddeld 67% dat de straten en pleinen mooi zijn aangelegd.

In de centrumsteden is de tevredenheid over de uitstraling ten opzichte van de vorige metingen afgenomen. De sterkste daling vinden we terug in Hasselt, Roeselare, Leuven en Kortrijk. Enkel in Aalst is er een duidelijke toename van de tevredenheid ten opzichte van de vorige metingen. Ook in Turnhout is de tevredenheid toegenomen maar nog niet tot het niveau van 2008.

Mannen, inwoners jonger dan 55 jaar en hoger opgeleiden zijn meer tevreden over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad dan vrouwen, 55-plussers en lager opgeleiden.

Men kan deze indicator het best lezen samen met ‘Tevredenheid over de stad’ en ‘Tevredenheid over de uitstraling van gebouwen in de buurt’.