Tevredenheid over de verkeersveiligheid

Aandeel (%) inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de stad.

Tevredenheid over de verkeersveiligheid: Tabel
Tevredenheid over de verkeersveiligheid: Grafiek

Deze indicator over verkeersveiligheid in de stad is van belang in het kader van het bevorderen van de integrale veiligheid. Hij zegt iets over de kwaliteit van de omgeving en infrastructuur, alsook over de efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en –infrastructuur en over het verhogen van de toegankelijkheid van vervoersmodi en –infrastructuur.

Iets meer dan de helft van de inwoners van de centrumsteden is het eens met de stelling dat hij/zij zich veilig te voet of met de fiets kan verplaatsen in de stad. In Hasselt, Genk, Brugge, Leuven, Kortrijk en Mechelen ligt de tevredenheid boven het gemiddelde. Turnhout, Antwerpen, Aalst, Roeselare en Sint-Niklaas scoren dan weer onder het gemiddelde.
Mannen en hoger opgeleiden zijn het vaker eens met deze stelling omtrent verkeersveiligheid dan vrouwen en lager opgeleiden. Ook jongeren en niet-Belgen zijn het vaker eens dan 55-plussers en Belgen.

Ruim 4 op de 10 van de respondenten vindt zijn buurt voldoende verkeersveilig om jonge kinderen zich zelfstandig te laten verplaatsen. In Brugge, Genk, Hasselt, Oostende, Leuven, Kortrijk en Roeselare schat men die verkeersveiligheid hoger in dan gemiddeld. Inwoners van Aalst, Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas beoordelen die omgeving dan weer als minder verkeersveilig voor jonge kinderen.
Mannen zijn positiever dan vrouwen over deze stelling. Hetzelfde geldt voor 55-plussers ten opzichte van jongeren.

Iets meer dan de helft van de inwoners in de centrumsteden schat de schoolomgevingen in zijn buurt in als verkeersveilig. In 10 van de 13 centrumsteden ligt die tevredenheid zelfs hoger dan het gemiddelde, met de hoogste tevredenheid in Genk, Kortrijk en Brugge. Enkel Aalst, Gent en Antwerpen scoren onder het gemiddelde. In vergelijking met 2011 is er een significante daling van de tevredenheid over de verkeersveiligheid in schoolomgevingen met 10 procentpunten. In alle 13 centrumsteden is deze daling significant.
55-plussers schatten de schoolomgevingen minder verkeersveilig in dan jongeren. Hoger opgeleiden zijn meer tevreden dan lager opgeleiden.

Deze indicator kan men samen bekijken met ‘Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden’, ‘Fietsvriendelijk karakter van de buurt’, ‘Verkeersslachtoffers’ en ‘Verkeersslachtoffers bij fietsers’.