Tevredenheid over de woning

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de woning waarin ze momenteel woont.

Tevredenheid over de woning: Tabel
Tevredenheid over de woning: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad wordt de woonzekerheid verhoogd. Bestaande en nieuwe woningen, zowel op de koop- als huurmarkt zijn betaalbaar, comfortabel, aangepast of aanpasbaar en veilig. Het stedelijke aanbod aan woningen voldoet aan verschillende woonbehoeften naargelang de middelen, de levensfasen en samenstelling van de huishoudens.

Gemiddeld 83% van de inwoners van de centrumsteden is tevreden over de woning waarin hij/zij momenteel woont. De tevredenheid is het grootst in Roeselare (92,1%), Hasselt (87%) en Sint-Niklaas (87%) en het kleinst in Antwerpen (78,5%).

Als we kijken naar de groep van inwoners die ontevreden is over hun woning, is er eenzelfde volgorde waar te nemen tussen de steden. De stad met de grootste groep tevreden inwoners over de woning, kent respectievelijk de kleinste groep inwoners die ontevreden is over hun woning, en omgekeerd. Enkel in Hasselt is de situatie afwijkend. Hasselt kent een groot aantal tevreden inwoners (87%) maar telt ook één van de grootste groepen aan ontevreden inwoners (8%).

Ten opzichte vorige meting is er voor geen enkele centrumstad significante verschillen in de tijd vastgesteld.

Eigenaars zijn beduidend vaker tevreden over hun woning dan huurders. Ook 55-plussers, hoog opgeleiden en Belgen zijn meer tevreden dan jongere inwoners, lager opgeleiden en niet-Belgen.

Deze indicator leest men het best samen met indicatoren als ‘Comfortniveau van de woning’ en ‘Duurzaamheid van de woning’.