Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt geeft een aanduiding van de mogelijkheden die kinderen en jongeren hebben om deel te nemen aan activiteiten in groepsverband in hun buurt. Een leefbare en duurzame stad vraagt een kwaliteitsvol aanbod aan activiteiten, die voor diverse doelgroepen uit de stedelijke bevolking bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

In 2014 is gemiddeld 34,9% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over het aanbod aan activiteiten voor kinderen in de buurt. Gemiddeld 29,7% is tevreden over het aanbod aan activiteiten voor jongeren. In geen enkele centrumstad is meer dan de helft van de inwoners tevreden.

In alle centrumsteden is de tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen groter dan de tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor jongeren. In Hasselt, Leuven en Brugge is het grootste aandeel inwoners tevreden over de activiteiten voor kinderen en voor jongeren. Hasselt is de enige stad waar meer dan 40% van de inwoners tevreden zijn over activiteiten voor jongeren. In Aalst, Sint-Niklaas en Mechelen zijn de inwoners het minst tevreden over de activiteiten voor beide doelgroepen. In Aalst en Sint-Niklaas is ook het aandeel inwoners dat (zeer) ontevreden is, het grootst voor beide indicatoren.

Hoogopgeleide inwoners en gezinnen met inwonende kinderen zijn meer tevreden over het aanbod aan activiteiten voor kinderen in de buurt. 55-plussers zijn het minst tevreden over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt.

Deze indicator kan gelezen worden samen met andere indicatoren met betrekking tot kinderen zoals ‘Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd’ en ‘Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van cafés, restaurants en hotels in de stad’.