Tevredenheid over het aanbod aan bussen/trams in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod bussen/trams in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan bussen/trams in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan bussen/trams in de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het aanbod bussen/trams in de buurt is een indicator voor de bedieningsfrequentie van openbaar vervoer. Opdat het openbaar vervoer een evenwaardige vervoersmodus zou zijn als de personenwagen moet er een zeker aanbod zijn. Deze indicator is dus van belang voor het verhogen van de toegankelijkheid van vervoersmodi en –infrastructuur. In dit geval is de modus het openbaar vervoer dat toegankelijk is op frequente basis. Deze indicator is ook van belang voor een efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en –infrastructuur. Hij zegt tevens iets over de kwaliteit van de woonomgeving.

Meer dan 8 op de tien inwoners vindt dat er voldoende bussen of trams in hun buurt rijden. De grootsteden, Leuven, Oostende en Brugge doen het zelfs nog iets beter dan gemiddeld. Mechelen, Roeselare, Aalst, Turnhout, Kortrijk en Sint-Niklaas daarentegen kennen een minder grote tevredenheid. In vergelijking met 2011 daalde de tevredenheid significant voor het totaal van de 13 steden. Dat is ook het geval in zeven van de dertien centrumsteden: Genk, Aalst, Antwerpen, Turnhout, Roeselare, Hasselt en Mechelen.

Er zijn weinig verschillen naar persoonskenmerken. Enkel de hoger opgeleiden blijken vaker tevreden dan de lager opgeleiden.

Deze indicator kan men samen bekijken met indicatoren zoals ‘Tevredenheid over het aanbod haltes openbaar vervoer in de buurt’ en ‘Basismobiliteit in de wijk’.