Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende gezondheidsvoorzieningen zijn in de eigen buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad biedt zorg en opvang op maat van de zorgbehoevende. Om een hoge tevredenheid bij gebruikers te garanderen, moet het zorgsysteem aangepast zijn aan de diversiteit van doelgroepen, moet het zo weinig mogelijk ingrijpen op en zoveel mogelijk aansluiten bij de vertrouwde leefomgeving, moeten de voorzieningen toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn, en moeten de zorg en de opvang voor iedereen financieel haalbaar zijn. Door een actieve communicatie en informatieverstrekking kennen burgers het aanbod zodat ze hun rechten kunnen benutten en hun eigen zorg kunnen sturen. Wanneer de inwoners vinden dat er voldoende gezondheidsvoorzieningen zijn in hun stad, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien.

Gemiddeld 91% van de inwoners van de 13 steden is tevreden over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen in de stad. Hoe hoger de leeftijd en de opleiding, hoe meer tevreden over het aanbod. De hoogste aandelen inwoners die tevreden zijn over het aanbod vinden we in Leuven, Oostende en Brugge. De laagste aandelen treffen we aan in Sint-Niklaas en Antwerpen. Kijken we enkel naar de zeer tevreden inwoners dan scoort Leuven het best, daar is meer dan de helft van de inwoners zeer tevreden. De laagste aandelen zeer tevreden inwoners vinden we in Turnhout, Mechelen en Aalst.

Over de tijd is de tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen gemiddeld voor de 13 steden afgenomen. Dit is zeker het geval in Antwerpen, Gent, Aalst, Genk en Hasselt.

Deze indicator is vrij cruciaal voor zorg en opvang op maat vanuit het oogpunt van de potentiële zorggebruiker. Gelet op de bekommernissen leest men deze indicator best samen met ’Betaalbaarheid van zorg en opvang‘, ‘Tevredenheid over het aanbod huisartsen in de buurt’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt’, ‘Mantelzorg’ en ‘Gezinszorg’.