Tevredenheid over het aanbod aan huisartsen in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende huisartsen zijn in de eigen buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan huisartsen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan huisartsen in de buurt: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad biedt zorg en opvang op maat van de zorgbehoevende. Om een hoge tevredenheid bij gebruikers te garanderen, moet het zorgsysteem aangepast zijn aan de diversiteit van doelgroepen, moet het zo weinig mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk aansluiten op de vertrouwde leefomgeving, moeten de voorzieningen toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn, en moeten de zorg en de opvang voor iedereen financieel haalbaar zijn. Door een actieve communicatie en informatieverstrekking kennen burgers het aanbod zodat ze hun rechten kunnen benutten en hun eigen zorg kunnen sturen. Wanneer inwoners vinden dat er voldoende huisartsen in hun buurt zijn, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien.

Gemiddeld 81% van de inwoners van de 13 steden is tevreden over het aantal huisartsen in de buurt. Het laagste aandeel inwoners dat tevreden is over het aanbod aan huisartsen in de buurt vinden we in Turnhout (74%), waar 11% zelfs heel of eerder ontevreden is. In Hasselt, Roeselare, Brugge en Genk vinden we de hoogste aandelen tevreden inwoners. Ouderen, hoger opgeleiden en Belgen zijn meer tevreden over dat aanbod dan jongeren, lager opgeleiden en niet-Belgen.

In vergelijking met 2008 neemt de tevredenheid over het aanbod van huisartsen in de buurt in alle steden af. Vergeleken met 2011 is er in 8 steden een afname en in 5 steden een stagnatie.

Deze indicator is vrij cruciaal voor zorg en opvang op maat vanuit het oogpunt van de potentiële zorggebruiker. Gelet op deze bekommernissen leest men deze indicator best samen met ’Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen’ en ’Betaalbaarheid van zorg en opvang‘.