Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod aan kinderopvang in de eigen buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is er een toegankelijk en voldoende aanbod aan kinderopvang voor alle bevolkingsgroepen. Om een hoge tevredenheid bij gebruikers te garanderen, moet het aanbod aan kinderopvang aangepast zijn aan de diversiteit van doelgroepen, moet het zo weinig mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk aansluiten op de vertrouwde leefomgeving, moeten de voorzieningen toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn, en moeten de zorg en de opvang voor iedereen financieel haalbaar zijn. Door een actieve communicatie en informatieverstrekking kennen burgers het aanbod zodat ze hun rechten kunnen benutten en hun eigen zorg kunnen sturen. Wanneer de inwoners vinden dat er voldoende kinderopvang aanwezig is in hun buurt, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien.

Gemiddeld is de helft van de inwoners tevreden over het aanbod aan kinderopvang in de buurt. Het aandeel tevreden inwoners is het hoogst in Hasselt en Brugge. Het laagste aandeel treffen we aan in Leuven, Antwerpen, Aalst en Gent. Het grootste aandeel ontevreden inwoners vinden we in Leuven (31%). Lager opgeleiden, 55-plussers en vrouwen zijn meer tevreden dan hoger opgeleiden, jongere leeftijdscategorieën en mannen.

Vergeleken met de vorige metingen neemt de tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt af.

Deze indicator is vrij cruciaal voor zorg en opvang op maat vanuit het oogpunt van de potentiële zorggebruiker. Gelet op de bekommernissen leest men deze indicator best samen met ’Mantelzorg’, ’Betaalbaarheid van zorg en opvang’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan huisartsen in de buurt’. Deze indicator is een aanvulling voor indicatoren met objectieve informatie over de aanwezigheid van ‘Voorschoolse kinderopvang’ in de stad en ‘Voorschoolse kinderopvang in de wijk’.