Tevredenheid over het aanbod aan parkeerplaatsen voor bewoners in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan parkeerplaatsen voor bewoners in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan parkeerplaatsen voor bewoners in de buurt: Grafiek

Tevredenheid over het aanbod parkeerplaatsen in de buurt is een indicator die aangeeft in welke mate de parkeerbehoefte en de hiervoor ter beschikking gestelde open ruimte op elkaar afgestemd zijn. De open ruimte is een schaars goed, terwijl de vraag naar parkeerruimte in dichtbevolkte zones erg hoog kan zijn. Alternatief vervoer voor personenwagens kan de behoefte aan parkeerruimte verminderen. Deze indicator is van belang voor een efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en –infrastructuur. Hij zegt tevens iets over de kwaliteit van de woonomgeving.

Gemiddeld vindt net iets meer dan de helft van de inwoners dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. Het minste parkeerproblemen zijn er in Genk, Kortrijk, Brugge, Roeselare en Hasselt. Dit is duidelijk minder gemakkelijk in Antwerpen waar de ontevredenheid over het aanbod groter is. De tevredenheid nam significant af als het geheel van de 13 centrumsteden bekeken wordt. Voor een individuele stad kon geen significant verschil vastgesteld worden.

In het algemeen zijn jongere inwoners iets minder tevreden over het parkeeraanbod. Mannen en hoger opgeleiden zijn vaker tevreden dan vrouwen en lager opgeleiden. Respondenten met kinderen in het gezin waren ook positiever over het aantal parkeerplaatsen dan respondenten zonder inwonende kinderen.

Deze indicator kan men samen bekijken met indicatoren zoals ‘Vervoermiddelen’, ‘Verplaatsingen in de vrije tijd’, ‘Verplaatsingen tussen woonplaats en het werk/school’.