Tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen.

Tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen : Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen zegt iets over hoe kwaliteitsvol en divers het winkelaanbod is in de stad en geeft zo aan hoe attractief de stad is (ook voor stadsbezoekers). De identiteit en uitstraling van de stad worden er gedeeltelijk door bepaald.

In 2014 is gemiddeld 86,2% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen. Met een aandeel van meer dan 90% van de inwoners is de tevredenheid in Leuven, Roeselare en Hasselt het grootst. In de overige centrumsteden schommelt de tevredenheid tussen 80% en 90%. In Turnhout is het aandeel tevreden inwoners het kleinst met 79,5%.

Ten opzichte van zowel 2008 als 2011 is de tevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen in de centrumsteden gemiddeld gedaald. Dit is ook het geval voor Antwerpen, Hasselt en Roeselare. In Turnhout is er alleen ten opzichte van 2008 een significante daling in de tevredenheid, in Gent en in Aalst alleen ten opzichte van 2011. In Kortrijk is de tevredenheid in 2014 groter dan in 2008, ten opzichte van 2011 is er geen significante verandering.

Hoogopgeleiden en inwoners met een Belgische nationaliteit zijn vaker tevreden dan lager opgeleiden en niet-Belgen over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Tevredenheid over het aanbod aan uitgangsgelegenheden, restaurants en eetcafés’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt’, ’Winkelaanbod’ en ‘Winkelen in de stad’.