Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie

Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het aanbod aan sport en recreatie.

Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie: Grafiek
Toelichting

Peilen naar de tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie is relevant om te zien in welke mate inwoners gebruik kunnen en willen maken van de sportmogelijkheden in de stad. In een leefbare en duurzame stad is er een kwaliteitsvol en divers aanbod aan sport en sportinfrastructuur dat alle bevolkingsgroepen de kans geeft sportieve activiteiten te ontplooien. Sportverenigingen zijn overigens een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven in de stad en hebben zo ook een grote sociale betekenis (contacten, identiteit, maatschappelijke participatie).

Ongeveer 7 op de 10 inwoners in de 13 steden is tevreden over zowel de sport- als de recreatievoorzieningen. Voor beide indicatoren is de tevredenheid licht gedaald ten opzichte van 2011.

In Antwerpen, Hasselt, Leuven en Roeselare nam de tevredenheid voor beide voorzieningen af ten opzichte van 2011. In Genk, Kortrijk en Sint-Niklaas nam enkel de tevredenheid over de sportvoorzieningen af, in Brugge en Oostende enkel de tevredenheid over de recreatievoorzieningen.

Aalst, Antwerpen en Turnhout kennen een wat grotere groep inwoners die ontevreden zijn over beide voorzieningen ten opzichte van de andere centrumsteden. Roeselare heeft een grotere groep ontevreden inwoners wat betreft de recreatievoor­zieningen.

Voor beide voorzieningen zijn de laagopgeleiden en de niet-Belgen minder tevreden.

Deze indicator wordt best samen gezien met de andere indicatoren inzake positieve uitstraling van de stad en bevordering van sport en spel zoals ‘Sportparticipatie’, ‘Deelname aan buurtactiviteiten’.