Tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen zegt iets over hoe kwaliteitsvol de buurt is. De kwaliteit van de woonomgeving wordt verbeterd door te werken aan het straatbeeld, de voorzieningen, de verkeersleefbaarheid, etc.

In 2014 is gemiddeld 77,8% van de inwoners van de centrumsteden tevreden over het aanbod aan winkelvoorzieningen in hun buurt.

In Roeselare (85,4%) en Hasselt (82,2%) is het aandeel tevreden inwoners het grootst. De kleinste groep aan tevreden inwoners vinden we in Aalst (69,4%) en Mechelen (70%). Ook het aandeel inwoners dat aangeeft (helemaal) niet tevreden te zijn over het aanbod aan winkels in de buurt is het grootst in Aalst en Mechelen (19-20%).

Inwoners jonger dan 55 jaar en inwoners met inwonende kinderen zijn vaker tevreden over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt dan 55-plussers en inwoners zonder inwonende kinderen.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Winkelaanbod’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan uitgangsgelegenheden, restaurants en eetcafés’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen’.