Tevredenheid over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners ouder dan 55 jaar dat vindt dat er voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen zijn in de eigen buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan  zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan  zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad biedt zorg en opvang op maat van de zorgbehoevende. Om een hoge tevredenheid bij gebruikers te garanderen, moet het zorgsysteem aangepast zijn aan de diversiteit van doelgroepen, moet het zo weinig mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk aansluiten op de vertrouwde leefomgeving, moeten de voorzieningen toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn, en moeten de zorg en de opvang voor iedereen financieel haalbaar zijn. Door een actieve communicatie en informatieverstrekking kennen burgers het aanbod zodat ze hun rechten kunnen benutten en hun eigen zorg kunnen sturen. Wanneer 55-plussers vinden dat er voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen zijn in hun buurt, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien.

Gemiddeld 67% van de oudere inwoners van de 13 steden is tevreden over het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt. Een derde is zeer tevreden, een ander derde is eerder tevreden. De hoogste aandelen ouderen die tevreden zijn over het aanbod vinden we in Genk, Roeselare, Oostende en Antwerpen. Het laagste aandeel treffen we aan in Mechelen (48%), daar is 30% bovendien eerder of helemaal ontevreden.

De gemiddelde tevredenheid wijzigt niet doorheen de jaren. In Antwerpen en Genk is er wel een toename van de tevredenheid tussen 2011 en 2014. In Sint-Niklaas is er voor alle jaren een afname.

Deze indicator is vrij cruciaal voor zorg en opvang op maat vanuit het oogpunt van de potentiële zorggebruiker. Gelet op de bekommernissen leest men deze indicator best samen met ’Betaalbaarheid van zorg en opvang‘, ‘Regionale spreiding van residentiële ouderenzorg’, ‘Mantelzorg’, ‘Residentiële ouderenzorg’ en ‘Gezinszorg’.