Tevredenheid over het aanbod haltes openbaar vervoer in de buurt

Aandeel (%) inwoners dat tevreden is over het aanbod aan haltes openbaar in zijn/haar buurt.

Tevredenheid over het aanbod haltes openbaar vervoer in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het aanbod haltes openbaar vervoer in de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het aanbod haltes openbaar vervoer in de buurt is een indicator voor de nabijheid van haltes. Opdat het openbaar vervoer een evenwaardige vervoersmodus zou zijn als de personenwagen moet er een zeker aanbod zijn in de onmiddellijke omgeving. Deze indicator is dus van belang voor het verhogen van de toegankelijkheid van vervoersmodi en –infrastructuur. Deze indicator is ook van belang voor een efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en –infrastructuur. Hij zegt tevens iets over de kwaliteit van de woonomgeving.

Gemiddeld 84% van de inwoners is tevreden over het aanbod aan openbaar vervoer in de buurt. Dit gemiddelde voor de 13 centrumsteden daalde in vergelijking met 2011 met 3 procentpunten. De tevredenheid daalde significant in volgende steden: Aalst, Antwerpen, Sint-Niklaas, Hasselt en Turnhout. Mechelen sluit dat rijtje af als negatieve uitschieter met een daling van 13 procentpunten.

Een hoge globale tevredenheid over het aanbod aan openbaar vervoer betekent niet dat de bevolking het unaniem eens is met de stelling. Roeselare en Mechelen tellen het minst tevreden inwoners over het aanbod aan haltes openbaar vervoer. De grootsteden Antwerpen en Gent kennen samen met Oostende, Leuven en Brugge dan weer veel (zeer) tevreden inwoners.

Over het algemeen zijn jongere inwoners meer tevreden met het openbaar vervoeraanbod dan 55-plussers. Ook hoger opgeleiden zijn gemiddeld meer tevreden dan lager opgeleiden.

Deze indicator kan men samen bekijken met indicatoren zoals ‘Basismobiliteit in de wijk’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan bussen/trams in de buurt’.