Tevredenheid over het cultureel aanbod

Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het cultureel aanbod.

Tevredenheid over het cultureel aanbod: Tabel
Tevredenheid over het cultureel aanbod: Grafiek
Toelichting

De mate van tevredenheid over het cultureel aanbod is een belangrijk element in het stimuleren en het in stand houden van cultuurparticipatie. In een leefbare en duurzame stad wordt het cultureel aanbod gekenmerkt door diversiteit, kwantiteit en kwaliteit. De drempels voor cultuurparticipatie zijn laag en mensen voelen zich aangetrokken door de culturele rijkdom van de stad.

Gemiddeld 8 op de 10 inwoners in de 13 steden is tevreden over het cultuuraanbod. De tevredenheid is wel licht afgenomen ten opzichte van 2008 en 2011.

In 8 van de 13 centrumsteden zien we een significante daling van de tevredenheid over het cultuuraanbod ten opzichte van 2011. In Leuven, Hasselt, Gent en Genk is de tevredenheid met meer dan 85% het grootst. Het aandeel ontevreden inwoners is het grootst in Aalst en Antwerpen, maar blijft beperkt.

Hogeropgeleiden en personen met de Belgische nationaliteit zijn meer tevreden over het cultuuraanbod dan lageropgeleiden en niet-Belgen.

Deze indicator kan samen gezien worden met de indicatoren ’Amateurgezelschappen‘, ‘Bezoek podiumkunsten’ en ’Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen‘.