Tevredenheid over veilig spelen in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat men veilig kan spelen in de buurt.

Tevredenheid over veilig spelen in de buurt: Tabel
Tevredenheid over veilig spelen in de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over veilig spelen in de buurt zegt iets over de integrale veiligheid die nagestreefd wordt voor kinderen en hun activiteiten in de buurt, onderweg en bij het ontspannen. Deze indicator zegt tevens iets over de kwaliteit, verkeersleefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving.

In 2014 is net iets minder dan de helft (48%) van de inwoners van de centrumsteden tevreden over veilig spelen in de buurt voor kinderen tot 12 jaar. Het grootste aandeel tevreden inwoners vinden we terug in Brugge (56,7%), Hasselt (56,7%), Genk (56,6%) en Leuven (56,1%). In Aalst (40,0%) en Sint-Niklaas (41,9%) is men het minst tevreden. Ook het aandeel dat (zeer) ontevreden is, is in beide steden het hoogst (44,7% en 44,0%).

Er zijn geen significante verschillen naar leeftijd, geslacht of afkomst. Ook de tevredenheid van huishoudens met inwonende kinderen versus huishoudens zonder inwonende kinderen verschilt niet significant.

Deze indicator kan samen gelezen worden met ‘Tevredenheid over de verkeersveiligheid’, ‘Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren’.