Tewerkstelling binnen sociale economie

Aantal doelgroepwerknemers in de verschillende werkvormen van de sociale economie per 1.000 inwoners van 18 tot 65 jaar.

Tewerkstelling binnen sociale economie: Tabel
Tewerkstelling binnen sociale economie: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad heeft voldoende aandacht voor de tewerkstelling van kansengroepen op de reguliere arbeidsmarkt of in de sociale economie.

Begin 2013 werkten in de 13 steden samen 9 op 1.000 personen tussen 18 en 65 jaar als doelgroepwerknemer in één van de werkvormen van de sociale economie. Het relatieve aantal doelgroepwerknemers ligt in de 13 steden duidelijk hoger dan in het totale Vlaamse Gewest.

Tussen de steden onderling zijn de verschillen behoorlijk groot. Turnhout scoort relatief gezien het hoogst, gevolgd door Leuven. Roeselare scoort het laagst.

Het relatieve aantal doelgroepwerknemers is tussen 2012 en 2013 in de 13 steden samen nauwelijks veranderd. In Leuven, Hasselt, Oostende, Antwerpen en Mechelen is het relatieve aantal doelgroepwerknemers licht gedaald. In de andere steden is dat aantal stabiel gebleven of licht gestegen. Grootste stijger is Genk.

Algemeen genomen is in de 13 steden samen 42% van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, 25% in sociale werkplaatsen, 16% in de lokale diensteneconomie, 10% in arbeidszorg en 7% in invoegbedrijven. Het aandeel van de verschillende werkvormen verschilt sterk van stad tot stad.

Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren zoals ‘Leeftijdskloof in de werkzaamheid: 50-plussers’, ‘Herkomstkloof in de werkzaamheid’, ‘Langdurige werkloosheid’, ‘Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst’, ‘Werkloosheid van laaggeschoolden’ en ‘Werkloosheidsgraad van ouderen’.