Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector

 

 

Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 10.000 inwoners.

Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector: Tabel
Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector: Grafiek
Toelichting

De indicator over de tewerkstelling in de culturele sector is relevant voor de kwaliteit van het culturele aanbod. In een leefbare en duurzame stad is er voldoende cultureel aanbod dat de cultuurparticipatie kan stimuleren. Een divers en kwalitatief cultureel aanbod kan mogelijk ook inspiratie bieden voor artistieke creatie en vernieuwing.

In de 13 steden zijn gemiddeld ongeveer 130 op 10.000 personen tewerkgesteld in de culturele of creatieve sector. Dit is het dubbele van het gemiddeld aantal tewerkgestelden in deze sectoren in Vlaanderen. Globaal bekeken is er de voorbije jaren een lichte daling in deze tewerkstelling. Voor enkele specifieke steden is er tegen de algemene trend in een duidelijke stijging van de tewerkstelling in de culturele sector. Dit is het geval voor Brugge, Leuven en Mechelen.

Hasselt, Mechelen, Roeselare, Leuven en Turnhout kennen een hoog aantal tewerkgestelden per 10.000 inwoners in de culturele sector. Aalst, Genk, Oostende en Sint-Niklaas hebben een eerder laag aantal tewerkgestelden in de culturele sector per 10.000 inwoners. Aalst en Oostende hebben als enige een tewerkstelling die niet boven de gemiddelde tewerkstelling in het Vlaamse Gewest ligt.

De indicator kan men samen lezen met de indicatoren ‘Amateurgezelschappen‘, ‘Bezoek podiumkunsten’ en ’Tevredenheid over het cultureel aanbod‘.