Tewerkstelling in kennis en creativiteit - werknemers

Het aandeel werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren op het totale aantal werknemers werkzaam in de stad.

Tewerkstelling in kennis en creativiteit - werknemers: Tabel
Tewerkstelling in kennis en creativiteit - werknemers: Grafiek
Toelichting

Steden die zich ontwikkelen als aantrekkingspolen met een hoge werk- en leefkwaliteit bieden ruimte aan diverse vormen van creativiteit (technologisch, economisch en cultureel). De tewerkstellingsgraad in kennisintensieve en creatieve sectoren houdt verband met de ruimere indicator rond economische specialisatie, zij het dat de indicator hier scherper geformuleerd is en een link heeft met innovatie.

In de visiematrix situeert deze indicator zich onder ‘gezond economisch weefsel’. Deze indicator vindt immers aansluiting bij de bekommernis om de stedelijke economische groei en werkgelegenheid te stimuleren door gerichte specialisatie in clusters of speerpunten (kennisintensieve en creatieve sectoren in dit geval). Voorts kan creativiteit in diverse vormen (technologisch, economisch en cultureel) bijdragen tot de ontwikkeling van steden als aantrekkings­polen.

Eind 2012 waren de kennisintensieve en creatieve sectoren goed voor gemiddeld 12,2% van de totale bezoldigde werkgelegenheid in de 13 steden. Er is nogal wat variatie tussen de steden. De indicator is veruit het hoogst in Genk (20,3%) en Mechelen (18,9%). Genk scoort vooral hoog op de kennisintensieve sectoren. Dat komt door het (toen nog) grote gewicht van de autoassemblage. Mechelen scoort vrij hoog omwille van het belang van telecommunicatie. De indicator neemt de laagste waarde aan in Aalst en Sint-Niklaas (4,8% en 5,7%). Roeselare scoort hoog op de creatieve component omwille van het belang van een grote uitgeverij.

Eind 2007 lag de indicator quasi overal op een hoger niveau. Er is dus een afname. Dat komt door het tanende belang van het aandeel van de kennisintensieve sectoren. Deze situeren zich in belangrijke mate in de industrie. Deze hoofdsector kent echter globaal een gestage afname van de tewerkstelling over de tijd. Het aandeel van de creatieve sectoren bleef op peil.