Tewerkstelling in kennis en creativiteit - zelfstandigen

Dit is het aandeel zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren op het totale aantal zelfstandigen woonachtig in de stad. Onder zelfstandigen worden BTW-plichtige natuurlijke personen begrepen, zoals geregistreerd in de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO).

Tewerkstelling in kennis en creativiteit - zelfstandigen: Tabel
Tewerkstelling in kennis en creativiteit - zelfstandigen: Grafiek
Toelichting

Steden die zich ontwikkelen als aantrekkingspolen met een hoge werk- en leefkwaliteit bieden ruimte aan diverse vormen van creativiteit (technologisch, economisch en cultureel). De tewerkstellingsgraad in kennisintensieve en creatieve sectoren houdt verband met de ruimere indicator rond economische specialisatie, zij het dat de indicator hier scherper geformuleerd is en een link heeft met innovatie.

Het aandeel zelfstandigen in creatieve sectoren bereikte een waarde van 25,4% in de 13 steden op 1 januari 2014. Er zijn vrij grote verschillen tussen de steden. De grootsteden Gent en Antwerpen en ook Leuven scoren het hoogst (alle tussen 30 en 35%). Maar in Aalst en Genk haalt de indicator niet eens 15%. Het aandeel zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren is ook duidelijk lager in het Vlaamse Gewest als geheel (15,4%).

De waarde van deze indicator neemt gestaag toe met de tijd (13 steden: 19,3% op 1 januari 2005).

De indicator was in 2005 het hoogst in Leuven, gevolgd door de grootsteden Antwerpen en Gent.