Toegankelijkheid natuur en bos

Toegankelijke natuurreservaten en bos zijn de som van de toegankelijke bossen en natuurreservaten in de stedelijke gebieden en binnen een straal van 5 km vanaf de stadsrand en met een minimum areaal van 5 ha.

Toegankelijkheid natuur en bos: Tabel
Toegankelijkheid natuur en bos: Grafiek
Toelichting

De aanwezigheid van toegankelijke bos- en natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en is een belangrijke groenvoorziening in de nabijheid van de stad. Voldoende en kwalitatief groen dat bereikbaar en toegankelijk is, vervult zo diverse functies voor de inwoners: van ecologische over recreatieve tot cultuurhistorische, educatieve en zuiverende functies.

Genk beschikt over een opvallend grote oppervlakte (>16.000ha) aan toegankelijk bos- en natuurgebied. In Leuven, Antwerpen, Hasselt, Turnhout en Mechelen is de toegankelijke oppervlakte beduidend kleiner dan in Genk maar nog groter dan 1.000ha. In Roeselare, Kortrijk en Oostende is er minder dan 200ha toegankelijk bos en natuur.

De grote oppervlakte aan toegankelijk natuur en bos in Genk is te danken aan een grote bosoppervlakte (>13.000ha) op het grondgebied van de stad. In de overige centrumsteden loopt de oppervlakte toegankelijk bos op tot maximum 3.800ha. Enkel in Oostende is er geen toegankelijk bos. De oppervlakte aan toegankelijk natuurgebied loopt op tot maximum 3.200ha met uitzondering van Roeselare waar er geen toegankelijk natuurgebied is.

In Antwerpen, Leuven en Genk is meer dan de helft van de oppervlakte aan bos vrij toegankelijk, in Genk loopt dit zelfs op tot 90%. In de overige centrumsteden is dit minder dan de helft van de oppervlakte, met minder dan 20% in Brugge en Hasselt. Alle natuurgebieden in de centrumsteden zijn volledig toegankelijk voor het publiek.

De indicator kan bekeken worden samen met ‘Oppervlakte natuurgebied met effectief natuurbeheer’, ‘Groenindruk’ en ‘Bereikbaar openbaar buurtgroen’.