Vastgoedprijzen

Gemiddelde verkoopprijs van een flat en woonhuis in euro.

Vastgoedprijzen: Tabel
Vastgoedprijzen: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad wordt de woon­zekerheid verhoogd. Bestaande en nieuwe woningen, zowel op de koop- als op de huurmarkt, zijn betaalbaar, comfortabel, aangepast of aanpasbaar en veilig. Het stedelijk aanbod aan woningen en gronden voldoet aan verschillende woonbehoeften naargelang de middelen, de levensfasen en samenstelling van de huishoudens. De betaalbaarheid van het wonen is belangrijk in de strijd tegen de materiële armoede en de inkomensonzekerheid.

In 2013 is de gemiddelde prijs voor een flat in Vlaanderen €211.163. In de 13 steden is de prijs voor een flat het hoogst in Brugge, Hasselt en Gent. De gemiddelde prijs bedraagt er meer dan €220.000. De gemiddelde prijs voor een flat ligt het laagst in Antwerpen (± €169.000) en Kortrijk (± €182.000).

De gemiddelde prijs voor een woonhuis is in Vlaanderen €212.230 in 2013. In Leuven, Brugge, Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Hasselt is de gemiddelde prijs voor een woonhuis het grootst. Men betaalt er meer dan €215.000 voor. In Leuven is dit zelfs meer dan €300.000.

In Kortrijk (± €177.000) en Roeselare (± €179.000) is de woonprijs het laagst.

Ten opzichte van 2003 is de prijs voor een flat verdubbeld in Gent, Mechelen, Aalst en Leuven. In de overige centrumsteden is een flat minstens 1,5 keer duurder geworden. De prijs voor een woonhuis is in 8 op de 13 centrumsteden verdubbeld. De prijs voor een woonhuis is het sterkst gestegen in Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent. Op tien jaar tijd dient er bijna 2,5 keer meer betaald te worden. Ook Aalst, Brugge en Oostende kennen meer dan een verdubbeling.

De indicator kan samen bekeken worden met ‘Betaalbaarheid van het wonen: woonquote’ en ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’.