Verblijfstoerisme

Aantal overnachtingen door verblijfstoeristen per inwoner.

Verblijfstoerisme: Tabel
Verblijfstoerisme: Grafiek
Toelichting

De indicator over het verblijfstoerisme is relevant voor de uitstraling van de stad. Een leefbare en duurzame stad is attractief, ook voor stadsbezoekers. In die stad is een kwaliteitsvol en voldoende divers aanbod aanwezig op het vlak van logiesverstrekking, cultureel en bouwkundig erfgoed, horecasector, winkelen, groen- en waterbeleving, culturele en sportieve evenementen.

In absolute aantallen worden de meeste overnachtingen geregistreerd in Oostende, Gent, Antwerpen en Brugge (0,8 tot 1,8 miljoen per jaar). In relatieve aantallen springen Gent en Antwerpen er niet bovenuit, met respectievelijk 3,86 en 3,43 overnachtingen door verblijfstoeristen per inwoner per jaar zitten zij onder het stedelijk gemiddelde (4,23). Oostende en Brugge halen in 2013 het grootste aantal met respectievelijk 12,2 en 15,5 overnachtingen. De kleine centrumsteden Aalst, Roeselare en Sint-Niklaas tellen minder dan 1 overnachting per inwoner van de stad. De andere steden hebben 1,3 (Turnhout) tot 4,3 overnachtingen (Leuven) per inwoner.

Met uitzondering van Oostende zien we in alle steden een stijging van het aantal overnachtingen over de afgelopen 8 jaar. Kortrijk en Leuven noteerden de sterkste (relatieve) groeicijfers. Bij een vergelijking tussen 2011 en 2013 is er in 4 van de 13 steden een daling van het aantal overnachtingen per inwoner.

Verblijfstoerisme is een indicator die de uitstraling van de stad in beeld brengt. Men kan hem samen lezen met de indicatoren ’Fierheid over de eigen stad‘, ’Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie‘, ’Tevredenheid over het cultureel aanbod‘, ‘Tevredenheid over het aanbod aan uitgaansgelegenheden, restaurants en eetcafés’ en ‘Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad’.